• Elke dag recente schilderijen
  • Ruim assortiment kunst voor aan de muur
  • Met zorg geselecteerde aanbieders

Hoe kunst te begrijpen?

Een beroemde Russische schrijver en denker, Lew Tolstoj, verklaarde ooit: “Om kunst te definiëren moeten we stoppen met het zien van kunst als een middel voor plezier, en het als een van de voorwaarden zien die nodig zijn om in leven te blijven. Als we kunst op deze manier bekijken, kunnen we het niet helpen op te merken dat het een methode voor mensen is om met elkaar in contact te komen … mensen gebruiken de kunst om hun gevoelens aan elkaar uit te leggen.

Kunst maakt het leven rijker, interessanter en vaak geeft het een betekenis aan het leven. Men kan alleen gevoelig zijn voor kunst wanneer hij / zij veel tijd besteedt om erover na te denken. Bijvoorbeeld, als ze vaak galeries bezoeken. We realiseren vaak niet dat we worden omringd door kunst. We hoeven niet per se naar een galerie of museum om het te zien. Kunst is overal. Kunst is in de architectuur, posters en graffiti, dingen die we dagelijks gebruiken, zoals auto’s, meubels en keukengerei, mode en foto’s in tijdschriften. Kunstwerken zijn niet alleen schilderijen, maar ook veel voorwerpen die we elke dag zien en gebruiken. Als je kunst probeert te begrijpen, doe dan een stap achteruit en kijk er eens goed naar. Kijk voor zo ongeveer vijf minuten. Let op de kleine en grote details die in de techniek zitten. Stel jezelf een aantal vragen over de kunst. Zie je iets dat je opvalt? Probeert de kunstenaar iets te zeggen of een boodschap over te brengen met dit kunstwerk? Hoe contrasteren en werken de kleuren samen met elkaar? Is er spel met licht in het kunstwerk? Als je weet wat voor soort kunst het is, vraag je dan af wat het overkoepelend thema is dat de meeste kunstenaars portretteren bij het maken van kunst in die stijl. Wanneer we kijken naar en denken over kunst is het belangrijk om te onthouden wanneer de kunst werd gemaakt, in welke tijd en onder welke omstandigheden.

Er zijn zo veel verschillende soorten en typen kunst, veel te veel om te noteren. Er kunnen veel verschillende dingen onder kunst vallen, zoals muziek en dans. Populaire stijlen van kunst als we verwijzen naar foto’s of schilderijen zijn onder meer:

Impressionisme:

Impressionisme is een 19e-eeuwse kunststroming die is afgeleid van het werk van Claude Monet, Impression, Sunrise. Kenmerken van impressionistische schilderijen zijn zichtbare penseelstreken, open compositie, de nadruk op licht in zijn veranderende kwaliteiten, gewone onderwerpen, het opnemen van beweging als een cruciaal element van de menselijke waarneming en ervaring en ongewone visuele hoeken.

Abstractie:

Abstracte kunst maakt gebruik van een visuele taal van vorm, kleur en lijn om een compositie te creëren die kan bestaan met een zekere mate van onafhankelijkheid van visuele referenties in de wereld.

Surrealisme:

Surrealistische kunstenaars willen dat hun werk een link is tussen de abstracte spirituele werkelijkheden en de echte vormen van de materiële wereld. Voor hen staat het object als een metafoor voor een innerlijke werkelijkheid. Door middel van een bepaalde nijverheid, of het nu schilderen, beeldhouwen of tekenenis , kunnen kunstenaars de innerlijke werkelijkheid van het onbewuste naar de bewuste geest brengen, zodat hun betekenissen zouden kunnen worden ontcijferd door middel van analyse. Surrealistische kunstenaars streven ernaar om de anatomie van de psyche in kaart te brengen, net als Michelangelo en Leonardo de kennis van de anatomie van het lichaam vergrootten.

Kubisme:

Kubisme is een van de meest invloedrijke kunststromingen van de twintigste eeuw. Kubisme begon door Pablo Picasso en Georges Braque in 1907. In het kubisme is het onderwerp opgebroken, geanalyseerd en opnieuw in een geabstraheerde vorm gezet. Picasso en Braque startten de beweging toen ze het advies van de schilder Paul Cezanne volgden, die in 1904 zei dat kunstenaars naturen behandelen in termen van de cilinder, de bol en de kegel.

Modernisme:

Kunst van de Impressionisten uit 1880 tot 1970. Moderne kunst is iets anders dan hedendaagse kunst. Moderne kunst markeert het punt waarop kunstenaars zich vrij voelden om hun innerlijke visie te vertrouwen en die visie in hun werk te uiten. Ze waren ook vrij om het echte leven te gebruiken als een bron van onderwerpen en te experimenteren en zo vaak mogelijk te innoveren.

Expressionisme:

Expressionisme is de neiging van een kunstenaar om de werkelijkheid te vervormen voor een emotioneel effect. Het is een subjectieve kunstvorm. Expressionisme is tentoongesteld in vele vormen van kunst, zoals schilderkunst, literatuur, theater, film, architectuur en muziek. De term impliceert vaak emotionele angst.

Realisme:

Realisme is een visuele stijl die de actualiteit van wat de ogen kunnen zien weergeeft. Realisten gebruiken alledaagse personages, situaties, dilemma’s en objecten. Ze hebben de neiging om theatraal drama, verheven onderwerpen en klassieke vormen weg te gooien ten gunste van alledaagse thema’s. Het schilderij “De Schreeuw” van Edvard Munch inspireerde 20e eeuwse expressionisten.

Romantiek:

Romantiek is een complexe artistieke, literaire en intellectuele beweging die kracht opgedaan heeft tijdens de Industriële Revolutie. De beweging benadrukt sterke emotie als een bron van esthetische ervaring, door het plaatsen van nieuwe nadruk op dergelijke emoties als schaamte, horror en ontzag, in het bijzonder dat wat wordt ervaren in de confrontatie met ongerepte natuur en de pittoreske kwaliteiten.

Neoclassicisme:

Neoclassicisme is de naam die wordt gegeven aan elke vorm van kunst die steunt op westerse klassieke kunst en cultuur (meestal dat van het oude Griekenland of het oude Rome). Deze beweging was dominant in het midden van de 18e tot eind 19e eeuw. Om neoclassicistisch genoemd te mogen worden, moet er een consensus over het werk zijn en dat het een canonieke of een “klassieke” status heeft bereikt. Nieuwheid, improvisatie, zelfexpressie en verblindende inspiratie zijn geen neoklassieke deugden. Neoclassicisme is niet bedoeld om nieuwe vormen van kust op te bouwen bij elk nieuw project. In plaats daarvan vertoont het een perfecte beheersing van een idioom.

Deze lijst is zeker niet compleet, want zoals ik al eerder zei er is zoveel aan kunst dat het een enorme lijst zou worden. Denk maar aan alle verschillende soorten kunst die er zijn. Er is zelfs kunst op onze computers en kunst met behulp van nieuwe technologie van nu. Men kan foto’s maken, een bestaande afbeelding nemen en het veranderen en collages maken. De lijst is bijna eindeloos. Kunst kan soms moeilijk te begrijpen zijn, dus als je merkt dat je vragen stelt over wat een kunstwerk betekent of hoe je erover moet praten met een andere persoon, luister dan aandachtig naar hoe het je laat voelen en waar het je aan doet denken. Noteer de naam van de kunstenaar en het schilderij en doe wat onderzoek om te zien of er een duidelijke betekenis achter het kunstwerk zit. Dan ben je bereid om te praten met iemand anders en zul je de geschiedenis leren kennen achter het werk, en wat het persoonlijk met jou doet. Realiseer je dat kunst een subjectieve zaak is. Verschillende soorten kunst kunnen bij verschillende mensen twee totaal verschillende emoties oproepen. Soms als de kunstenaar probeert om een bericht duidelijk te maken, kan iemand het zelfs op een hele andere manier interpreteren dan de artiest bedoelde door hun eigen persoonlijke ervaringen.